Informacje Prawne

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na związanie poniższymi zasadami, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

 

Prawa do zawartości niniejszej strony internetowej przysługuje firmie Odnawialnia Anna Adamska siedzibą w Wudzynie, pod adresem: 86-022 Wudzyn, ul. Kwiatowa 33, NIP 558-153-62-64.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość strony można pobrać tylko do użytku własnego i w celach niekomercyjnych. Niedozwolona jest modyfikacja tej zawartości i jej powielanie. Żadne z niniejszych postanowień nie będzie interpretowane jako przyznanie, na zasadzie domniemania, przyzwolenia lub na innej zasadzie, jakiejkolwiek licencji ani prawa do korzystania z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej należącego do firmy Odnawialnia lub dowolnej innej osoby.

 

Odnawialnia dołoży starań, aby strona ta zawierała informacje aktualne i dokładne. Nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie, za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych ze strony, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu użytkownika do tej strony internetowej lub jego braku, ani wynikające z wykorzystania informacji znajdujących się na tej stronie.

 

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron, niemniej Odnawialnia nie ponosi odpowiedzialne za treść stron, do których te linki/odnośniki prowadzą, i nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam treści ani ich wykorzystanie przez użytkownika. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody użytkowników niniejszej strony internetowej.

 

Wszelkie treści, znaki towarowe, nazwy handlowe, szata graficzna, zdjęcia, filmy oraz inne prawa własności intelektualnej, są zastrzeżone oraz chronione prawem. Zabrania się wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego upoważnienia na piśmie przez dysponentów praw.

Podane w opisach preparatów informacje są orientacyjne. Szczegółowe informacje odnośnie zastosowania, specyfikacji, składu czy warunków przechowywania dostępne są w postaci Kart Technicznych oraz Kart Charakterystyki sporządzonych przez producenta. Pliki są dostępne do pobrania w zakładkach każdego z produktów w postaci załącznika.

 

Wszelkie dane osobowe przekazywane za pomocą niniejszej strony internetowej przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce prywatności.

Informacje Dotyczące Internetowego Systemu Rozstrzygania Sporów Na Podstawie Art. 14 Ust. 1 ODR (Internetowe Rozstrzyganie Sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.